INSPIRATIE

Cerafine Restauratie werkt volgens een bepaalde filosofie waarbij respect voor de kunstenaar en de authentieke creatie voorop wordt gesteld. Dat wil zeggen dat alle interventies aan een kunstwerk ondergeschikt zijn. De restaurator staat ten dienste van het historische object. In deze gedachte wordt steeds gewerkt met reversibele en veilige materialen. Hierbij wordt ook waarde gehecht aan de biografie en restauratiegeschiedenis van het object. Een goede restauratie herstelt de integriteit en esthetiek van het kunstwerk zonder afbreuk te doen aan de historische gelaagdheid. Dit gedachtegoed vinden we terug in de eeuwenoude Japanse levenswijsheid wabi-sabi. Hierbij staan bepaalde waarden centraal zoals: de schoonheid van het imperfecte, eenvoud en vergankelijkheid...

IMG_3746.jpg